Det er i skrivende stund godkjent 23 forskjellige plantevernmidler for økologisk landbruk i Norge. Flere av disse er ansett som giftige for mennesker, og omsettes i store kvanta til det økologiske landbruket. I USA er det 1700 plantevernmidler godkjent for økologisk landbruk, der man blant annet finner tungmetaller som kobber på ingredienslisten.

Lenker: