Omsetningen av økologiske matvarer utgjorde i 2018 3,3 milliarder kroner bare i Norge (tabell 3). Det bør ikke være tvil om at dette er en stor og betydelig industrilobby.

Reguleringen (og kontrollen) av hva som betegnes som økologisk landbruk i Norge gjøres i dag av Debio som er en medlemsorganisasjon for aktører som driver med produksjon, omsetning og forbruk av økologiske varer. Bransjen regulerer med andre ord seg selv.

I tillegg har vi Oikos som er en medlemsorganisasjon som jobber aktivt for "alle som har interesse for økologisk mat og produkter, økologisk landbruk, miljø og helse" og som ofte uttaler seg i pressen når det dreier seg om økologisk landbruk.

Lenker: