Dette er en myte som kommer igjen og igjen, til tross for at disse søtningsmidlene er noe av det man har forsket mest på de siste tiårene.

Disse søtningsmidlene har verken vist seg å føre til fedme eller være kreftfremkallende i de dosene man tillater i dag. Dagens grense er på 40mg per kilo kroppsvekt, som tilsvarer cirka 10 bokser brus hver dag. Til sammenligning fant man i dyreforsøk at man måtte opp i 1000mg per kilo kroppsvekt for å oppnå skadelige virkninger.

Lenker: