Myte: Genmodifisert mat bør unngås

I nyere tid har det kommet påstander om at det å endre arvematerialet kan gjøre mat utrygg å spise på sikt. Men tross iherdig forskning innenfor området, har man ikke klart å finne noen tegn på dette.

Les mer